Nasza oferta

Koryta ściekowe
Inne wyroby

Koryta ściekowe

Korytko Krakowskie-Kolejowe

Korytko Krakowskie występuje wersji z pokrywą i bez pokrywy.

Koryto z nakrywą
Korytka ściekowe typ trapezowy

Kanały odprowadzające wodę deszczową lub ścieki są niezbędnym elementem miejskiego krajobrazu. Buduje się je również w sąsiedztwie dróg kolejowych, instalacji technicznych i na terenie obiektów przemysłowych. Są niezbędne wszędzie tam, gdzie nadmiar wody może stanowić poważne zagrożenie dla sprawności systemów i instalacji. Firma Promat do budowy takich odwodnień oferuje betonowe korytka ściekowe.

Korytka ściekowe i ich rola w praktyce

Skuteczne odprowadzanie nadmiaru wody wymaga wykonania odpowiedniej instalacji, która będzie efektywna i zarazem wytrzymała. Nie wystarczy jedynie wykopanie rowu odwadniającego. Spływające nim ścieki z pewnością wsiąkałyby w grunt, tworząc błotniste podłoże i przenikając do gleby.

Korytka ściekowe, które oferuje firma Promat są gotowymi prefabrykatami wykonanymi z betonu o niskim współczynniku przepuszczalności. Dzięki temu doskonale zastępują wykopy lub umożliwiają ich wzmacnianie. Są dostępne w wielu opcjach wymiarowych i o różnych profilach, jak np. trapezowe korytka krakowskie czy korytko skrzynkowe o przekroju prostokątnym. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie systemu odwodnienia do przewidywanej ilości ścieków.

Korytka krakowskie, skrzynkowe i inne – rodzaje korytek

Korytka ściekowe są wykorzystywane do budowy systemów odwadniających o różnej przepustowości i w rozmaitych lokalizacjach. Dlatego też – zależenie od potrzeb – są wykonywane w kilku profilach i pojemności przepustowej. W ofercie firmy Promat znajdziesz:

  • korytka krakowskie - korytka kolejowe o trapezowym przekroju, przeznaczone do odprowadzania ścieków w sąsiedztwie dróg komunikacyjnych,
  • korytko skrzynkowe o przekroju prostokątnym, standardowe, pogłębiane i poszerzane,
  • korytko skrzynkowe i trapezowe z pokrywą,
  • korytko ściekowe odwodnieniowe typu A,B,C, D,
  • korytko trapezowe typu F, G, H, I, J.

Poszczególne modele różnią się między sobą kształtem wewnętrznej komory, która ma przekrój trapezowy, prostokątny lub wyokrąglony. Różne są też wymiary korytek – szerokość, wysokość i głębokość. Oferujemy również korytko kped 01.13 przeznaczone do umacniania rowów skarpowych i stokowych.

Prefabrykaty Promat do systemu odwodnień

Odwodnienia są bardzo ważnym elementem zagospodarowania przestrzeni, bowiem pozwalają na odprowadzanie wód opadowych po intensywnych deszczach. Firma Promat, która specjalizuje się w produkcji prefabrykatów betonowych wykonuje również szereg modeli korytek do budowy takich kanałów. Dzięki zastosowaniu betonu klasy 35/45 osiągamy doskonałe parametry wytrzymałościowe oraz minimalną nasiąkliwość materiału. Korytko kped 01.13, korytko trapezowe czy skrzynkowe z pokrywą doskonale sprawdzi się, jako umocnienie rowu przy ciągu komunikacyjnym, a także w innych, wymagających takiej ochrony miejscach.

Gwarantujemy wysoką trwałość naszych produktów, odporność na pękanie i zmienne warunki środowiskowe. Dzięki czemu wykonane z ich pomocą odwodnienia będą sprawnie funkcjonować przez wiele lat. Zapraszamy do firmy Promat i szczegółowego poznania prefabrykatów betonowych i innych produktów. Naszą siedzibą są Kielce. Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego i e-mailowego.