RODO

Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż Administratorem przekazanych przez Użytkownika danych osobowych jest: PROMAT Sp. z o. o. z siedzibą w Wolicy. Dane kontaktowe administratora: tel. 41 315-40-83, mail: promat.wolica@gmail.com
PROMAT Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

  • realizacji usług wybranych przez Użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  • nawiązania kontaktu mailowego z Użytkownikiem. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit f), czyli prawnie uzasadniony interes administratora.

Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajdziesz w: Polityce prywatności.